هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور ONLINE
cPanel Web Hosting 53
DA Web Hosting 62
DA Web Hosting 75
DA Web Hosting 78
DA Web Hosting 79
Streaming Audio HD
Streaming Video HD